Responsable Administració i Finances

Col·legi professional busca un/a Responsable d'Administració i Finances
Scroll to content
  • Posició: Responsable Administració i Finances
  • Sector: Col·legi professional 
  • Ubicació: Barcelona
  • Contracte: Temporal (30h/setmanals)
  • Horari: flexible (preferiblement matins)

Col·legi professional busca un/a Responsable d'Administració i Finances per cobrir una baixa temporal.

Missió: Gestionar i coordinar tot el procés administratiu comptable del col·legi, vetllant per la sostenibilitat econòmica i facilitant informació actualitzada i fiable per la presa de decisions.

Responsable de gestionar i controlar totes les tasques comptables, administratives i financeres del Col·legi; des de la facturació a clients, tramitació de remeses de rebuts, tresoreria... als tancaments comptables, comptes anuals o la confecció periòdica dels balanços.

PERFIL

  • Professional de les finances i la comptabilitat amb formació en Econòmiques, ADE, Empresarials, o similar.
  • Valorable formació de postgrau en Direcció Financera i/o comptable amb experiència contrastada en aquestes àrees.
  • Informàtica a nivell d'usuari avançat: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, valorable coneixement de l'A3 

Idiomes: Català, castellà. Valorable anglès.


¿Conoces a alguien que pudiera interesarle? Cuéntaselo!

Barcelona

Avinguda Diagonal, 426
08037 Barcelona Direcciones info@globalhumancon.com +34 933680960 View page

Teamtailor

Herramientas de captación de Teamtailor